فرامرز پایور
فرامرز پایور
نوازنده


لیلی و مجنون
لیلی و مجنون

خواننده : شهرام ناظری

دل شیدا
دل شیدا

خواننده : شهرام ناظری

1 حلقه
کنسرت اساتید موسیقی ایران
کنسرت اساتید موسیقی ایران

خواننده : شهرام ناظری

راز دل
راز دل

1 حلقه