فریدون شهبازیان
فریدون شهبازیان
نوازنده


غم زمانه
غم زمانه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
هنگامه
هنگامه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
بشنو از نی
بشنو از نی

خواننده : شهرام ناظری

1 حلقه
سرمستان
سرمستان

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شور عشق
شور عشق

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
صدایم کن
صدایم کن

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه