فریدون خوشنود
فریدون خوشنود
نوازنده


عطر مهر
عطر مهر

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
عاشقا سلام عاشقا درود
عاشقا سلام عاشقا درود

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شکوه عشق
شکوه عشق

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شب کوچه ها
شب کوچه ها

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه