عبدالنقی افشارنیا
عبدالنقی افشارنیا
نوازنده


پوئم سمفونی تختی
پوئم سمفونی تختی

خواننده : محمد معتمدی

1 حلقه
درخیال
درخیال

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه
معمای هستی
معمای هستی

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه
جان جان
جان جان

1 حلقه