کامبیز روشن روان
کامبیز روشن روان
نوازنده


ساقی نامه 1 سوته دلان
ساقی نامه 1 سوته دلان

خواننده : شهرام ناظری

1 حلقه
ساقی نامه 2 نسیم صبحگاهی
ساقی نامه 2 نسیم صبحگاهی

خواننده : شهرام ناظری

1 حلقه
رفتم و بار سفر بستم
رفتم و بار سفر بستم

خواننده : علیرضا قربانی

یادگار دوست
یادگار دوست

خواننده : شهرام ناظری