پرویز مشکاتیان
پرویز مشکاتیان
نوازنده


مقام صبر
مقام صبر

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
افشاری مرکب
افشاری مرکب

خواننده : ایرج بسطامی

1 حلقه
دود عود
دود عود

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه
وطن من
وطن من

خواننده : ایرج بسطامی

1 حلقه
افق مهر
افق مهر

خواننده : ایرج بسطامی

1 حلقه
کنسرت راست پنجگاه
کنسرت راست پنجگاه

خواننده : ایرج بسطامی

2 حلقه
لاله بهار
لاله بهار

خواننده : شهرام ناظری

مژده بهار
مژده بهار

خواننده : ایرج بسطامی

1 حلقه
بیداد
بیداد

1 حلقه
کنسرت گروه عارف
کنسرت گروه عارف

خواننده : حمیدرضا نوربخش

1 حلقه
نوا مرکب خوانی
نوا مرکب خوانی

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه
دستان
دستان

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه