آرایش غلیظ
آرایش غلیظ

خواننده : همایون شجریان 1 حلقه

همنشین درد
همنشین درد

خواننده : علی زند وکیلی 1 حلقه

یادی به رنگ امروز
یادی به رنگ امروز

خواننده : علی زند وکیلی 1 حلقه

رویای بی تکرار
رویای بی تکرار

خواننده : علی زند وکیلی 1 حلقه