مجید درخشانی
مجید درخشانی
نوازنده


خیال انگیز
خیال انگیز

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
خروش
خروش

خواننده : مجتبی عسگری

1 حلقه
درخیال
درخیال

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه
مرغ خوشخوان
مرغ خوشخوان

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه
بودن و سرودن
بودن و سرودن

خواننده : محمد معتمدی

1 حلقه
فصل باران
فصل باران

خواننده : علیرضا قربانی

1 حلقه