متری شیش و نیم
متری شیش و نیم

1 حلقه

ستایش فصل سوم
ستایش فصل سوم

8 حلقه

زوج یا فرد
زوج یا فرد
نون خ
نون خ
از یادها رفته
از یادها رفته
برادر جان
برادر جان
قهوه تلخ
قهوه تلخ
افسانه چشم هایت
افسانه چشم هایت

خواننده : همایون شجریان 1 حلقه

رگ خواب
رگ خواب

خواننده : همایون شجریان

خداوندان اسرار
خداوندان اسرار

خواننده : همایون شجریان 1 حلقه

مستور و مست
مستور و مست

خواننده : همایون شجریان 1 حلقه

نه فرشته ام نه شیطان
نه فرشته ام نه شیطان

خواننده : همایون شجریان 1 حلقه