بگو کجایی
بگو کجایی

خواننده : محمد معتمدی 1 حلقه

ای عاشقان
ای عاشقان

خواننده : محمد معتمدی 1 حلقه

روی در آفتاب
روی در آفتاب

خواننده : علیرضا قربانی 2 حلقه

از خشت و خاک
از خشت و خاک

خواننده : علیرضا قربانی

کنسرت 77
کنسرت 77

خواننده : شهرام ناظری