بگو نه
بگو نه

خواننده : رضا صادقی 1 حلقه

یعنی درد...
یعنی درد...

خواننده : رضا صادقی 1 حلقه

عاشقانه ها
عاشقانه ها

خواننده : احسان خواجه امیری 1 حلقه

برای اولین بار
برای اولین بار

خواننده : احسان خواجه امیری 1 حلقه

پرواز و آواز
پرواز و آواز

خواننده : وحید تاج 1 حلقه

دریغ
دریغ

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

حدیث سرو و گل و لاله
حدیث سرو و گل و لاله

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

گرفتار
گرفتار

خواننده : علیرضا افتخاری 2 حلقه

خانه دوست کجاست
خانه دوست کجاست

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

گنج قارون
گنج قارون

خواننده : ایرج (حسین خواجه امیری) 1 حلقه

گلهای 9
گلهای 9

خواننده : ایرج (حسین خواجه امیری) 1 حلقه

وطنم ایران
وطنم ایران

خواننده : محمد معتمدی 1 حلقه